Kredyt mieszkaniowy

Odsłony: 18846

* Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR3M i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne