Hasła do autoryzacji transakcji w systemie Internet Banking

 Wszystkie operacje wykonywane w systemie Internet Banking zatwierdzane są poprzez wpisanie hasła jednorazowego.

 Hasła jednorazowe udostępniane są w formie Listy haseł jednorazowych, mogą również być udostępniane w postaci Haseł SMS. Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy Listą haseł jednorazowych a Hasłem SMS podczas udostępniania usługi. Zmianę Użytkownik może dokonać w każdym czasie, w każdej placówce Banku.

 Hasła SMS:

-    hasła wysyłane są na numer telefonu komórkowego podany przez Użytkownika w jednostce Banku;

-    liczba wysyłanych Haseł SMS jest nieograniczona, a Użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat;

-    Hasła SMS zapewniają większą wygodę i komfort użytkowania systemu IB.

Lista haseł jednorazowych:

-    zawiera 100 haseł jednorazowych;

-    nową, zamówioną listę może odebrać osobiście jedynie Użytkownik systemu w jednostce Banku, w której rachunek został założony;

-    system losowo wybiera numer hasła, które należy podać.

 

Aby przejść z listy haseł jednorazowych na hasła sms wystarczy wypełnić wniosek z zaznaczonymi polami według poniższego wzoru:

 

Kliknij i pobierz wniosek o udostępnienie haseł SMS