PIT-WZ składanie wniosku do Urzędu Skarbowego

Odsłony: 6174

Zeznanie podatkowe PIT-37 sporządzone jest przez administrację skarbową w oparciu o:

 • Wniosek PIT-WZ;
 • Przychody wynikające z poprawnych informacji od płatników, podmiotów nie pełniących funkcji płatnika i organów rentowych: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A.

W kolejnych krokach podczas wypełniania wniosku PIT-WZ wykazujesz:

 • sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci,
 • Urząd Skarbowy,
 • dane podatnika,
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezaznaczenie przysługujących kosztów uzyskania przychodów, spowoduje ich nieuwzględnienie w zeznaniu PIT-37,
 • odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej,
 • dane oraz koszty uzyskania przychodów małżonka (o ile rozliczasz się wspólnie),
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, w tym zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieodliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazana kwota w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania,
 • adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia wniosku PIT-WZ,

Jeżeli dane we wniosku PIT-WZ zostały wprowadzone prawidłowo przyciskiem (Zatwierdź) przechodzisz do podpisania (Podpisz) hasłem jednorazowym (SMS lub z listy haseł). W przypadku błędnie wprowadzonych danych możesz cofnąć się przyciskami (Wstecz) do punktu, który został źle wypełniony.

Po podpisaniu zostanie wysłany komunikat o potwierdzeniu dostarczenia formularza PIT-WZ do Urzędu Skarbowego.

Na podstawie złożonego wniosku PIT-WZ w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ, sporządzone jest zeznanie podatkowe PIT-37, a informacja o jego sporządzeniu jest przekazywana na podany we wniosku adres e-mail.

Sporządzone na podstawie wniosku PIT-WZ zeznanie podatkowe PIT-37 musisz zweryfikować pod kątem poprawności i kompletności danych w terminie do 2 maja 2017 r. oraz zaakceptować albo odrzucić. Natomiast brak akceptacji lub odrzucenia w terminie do 2 maja 2017 będzie traktowane jako złożenie udostępnionego przez administrację skarbową zeznania.

Wniosek PIT-WZ może być złożony tylko przez podatnika będącego osobą fizyczną. PIT-WZ nie może być złożony przez pełnomocnika.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest dowodem złożenia i przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową.