Drukuj

Aplikacja Mobilna

Aplikacja mobilna Nasz Bank (zwana dalej Aplikacją) umożliwia obsługę rachunków bankowych Klienta, użytkownika serwisu bankowości elektronicznej, za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon, tablet. Pozwala na kontrolę swoich finansów w dowolnym miejscu i czasie, niezbędny jest pakiet danych internetowych ponieważ Aplikacja łączy się z odpowiednim serwerem przez Internet.

 Aplikację należy pobrać ze sklepu Google Play (dla Android) lub App Store (dla iOS)

 Aplikacja mobilna umożliwia:
⦁    przeglądanie informacji o zgromadzonych środkach finansowych na swoich rachunkach
⦁    dostęp do historii operacji
⦁    prezentowanie informacji o stanie konta oraz ostatniej operacji bez konieczności logowania się do Aplikacji (domyślnie opcja wyłączona, dostępna w Ustawieniach)
⦁    dostęp do informacji o kredytach, lokatach
⦁    wykonanie przelewów zwykłych, zdefiniowanych, podatkowych, płatności podzielonych (Split Payment)
⦁    wykonywanie przelew QR
⦁    zakładanie i likwidacja lokat
⦁    zatwierdzanie operacji bankowych autoryzacją mobilną – zastąpienie papierowych list haseł, haseł SMS
⦁    wyszukanie oddziałów i bankomatów, wykonanie połączenia telefonicznego do banku czy wysłanie e-maila przed zalogowaniem do aplikacji