Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Niemcach wybranej na kadencję 2018-2022

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja w RN

1.

Anna Król

Przewodniczący

2.

Jan Kazimierz Dudzik

Z-ca Przewodniczącego

3.

Zdzisław Niedźwiadek

Sekretarz

4.

Rena Kasperek

Członek

5.

Stanisław Zgierski

Członek

6.

Krzysztof Suski

Członek

7.

Andrzej Woźniak

Członek

8.

Paweł Pietras

Członek